Ma³A WojnaИсполнитель: Lady Pank
Альбом: Miscellaneous
Длина: 04:43
Категория: Метал/рок

На родном языке: Перевод с английского на русский:
Lady Pank
Miscellaneous
Ma³A Wojna
Anio³owie, jeÅ“li tylko s¹…
Kryj¹ siê w metalowych bunkrach
Takie listy szybko dr¹
Chc¹ mnie dziœ, chc¹ mnie widzieæ jutro

Paru kumpli ju¿ tam jest
Mówi¹, ¿e krzy¿yk piecze w usta
Nauczeni nie baæ siê
Tylko coœ nie pozwala usn¹æ

Zawsze iϾ – rozkaz, który mam we krwi
Ma³¹ wojnê w sobie mieæ
Z ka¿dym z was walczyæ do utraty tchu
I bez s³ów…
mogê zwaliæ ciebie z nóg
wrogu mój, co wykrzywiasz usta
Nie przepraszaj Рtylko wsta̱
Nigdy ju¿ nie zobaczysz lustra

Ludzie s¹ po to, ¿eby ¿yæ i tañczyæ
Ludzie s¹ po to, ¿eby mogli walczyæ
Ludzie s¹ i nie bêd¹ nigdy lepsi
Ludzie s¹…

Tacy s¹…
Ktoœ zap³aci³ za twój ból
Za szampana ³yk
Od tej chwili bêdziesz mój
Nie, nie odwracaj siê…
Patrz mi w oczy. Patrz !

Ludzie s¹ po to, ¿eby ¿yæ i tañczyæ
Ludzie s¹ po to, ¿eby mogli walczyæ
Ludzie s¹ i nie bêd¹ nigdy lepsi
Ludzie s¹…

Ludzie s¹ po to, ¿eby ¿yæ i tañczyæ
Ludzie s¹ po to, ¿eby mogli walczyæ
Ludzie s¹ i nie bêd¹ nigdy lepsi

Ludzie s¹… Nie bêd¹ nigdy lepsi
Ludzie s¹… Nie bêd¹ nigdy lepsi
Ludzie s¹…
Nie bêd¹, nie
Nie bêd¹, nie
Nie bêd¹, nie
Nie…

Lady Pank
разное
MaÂ3A Wojna
AnioÂ3owie, jeÅ“li tylko sÂ1…
KryjÂ1 siê w metalowych bunkrach
Takie “листы” szybko drÂ1
ChcÂ1 mnie dziÅ“, chcÂ1 mnie widzieæ jutro

Paru kumpli ju¿ tam шутка
MÃ3wiÂ1, ¿e krzy ї yk piecze w usta
Nauczeni никогда не baæ siê
Tylko coÅ“ nie pozwala usnÂ1æ

Zawsze iϾ – rozkaz, ktÃ3ry mam мы krwi
MaÂ3Â1 wojnê w sobie mieæ
Z ka¿dym-z был walczyæ do utraty tchu
я без sÂ3Ã3w…
mogê zwaliæ ciebie z nÃ3g
wrogu mÃ3j, co wykrzywiasz usta
Никогда не przepraszaj – tylko wstañ
Nigdy ju¿ никогда не zobaczysz lustra

Ludzi sÂ1 po, ¿Эби ¿yæ я tañczyæ
Ludzi sÂ1 po, ¿Эби mogli walczyæ
Ludzi sÂ1 я никогда не bêdÂ1 nigdy lepsi
Ludzi sÂ1…

Tacy sÂ1…
KtoÅ“ zapÂ3aciÂ3 za twÃ3j bÃ3l
Za szampana Â3yk
Od tej chwili bêdziesz mÃ3j
никогда, Никогда не odwracaj siê…
Patrz mi w oczy. Patrz !

Ludzi sÂ1 po, ¿Эби ¿yæ я tañczyæ
Ludzi sÂ1 po, ¿Эби mogli walczyæ
Ludzi sÂ1 я никогда не bêdÂ1 nigdy lepsi
Ludzi sÂ1…

Ludzi sÂ1 po, ¿Эби ¿yæ я tañczyæ
Ludzi sÂ1 po, ¿Эби mogli walczyæ
Ludzi sÂ1 я никогда не bêdÂ1 nigdy lepsi

Ludzi sÂ1… Никогда не bêdÂ1 nigdy lepsi
Ludzi sÂ1… Никогда не bêdÂ1 nigdy lepsi
Ludzi sÂ1…
Никогда не bêdÂ1, никогда не
Никогда не bêdÂ1, никогда не
Никогда не bêdÂ1, никогда не
Никогда…


Оставить комментарий